Läckande kupévärmeelement

Symtom:

Imma inne i kupén, glykol på golvet..

Orsak:

Packningen läcker eller hål i elementet.

Åtgärd:

Detta är ett mycket stort jobb, därav dyrt (>10.000:-) på verkstad. I princip hela instrumentpanelen måste tas ur bilen..

Detta är en beskrivning av hur man byter värmepaketet i Xantia med AC. Värme/kyla-aggregatet går som tur är att dela i två delar på bilar med luftkonditionering så att man inte behöver lossa några slangar som hänger ihop med luftkonditioneringen.

Beskrivningen följer i stort sett Haynes manual kapitel 12.27 för att ta bort instrumentpanelen.

1.      Lossa minuspolen på batteriet.

2.      Börja med att lossa vajrarna till parkeringsbromsen på bägge sidor så att du kan dra upp parkeringsbromsen till max och demontera mittkonsolen. Den sitter med fyra skruvar. Två under den lilla skålen för småprylar där reglagen till stolsvärmen sitter och två vid askfatet för baksätet

3.      Ta ur askfat och lossa skruvarna till ramen runt klimatreglage och radio.

4.      Ta bort radion.

5.      Pilla upp högtalarna ur instrumentpanelen och lossa kablarna, kablarna sitter med ett klips i panelen, lossa det också .

6.      Ta bort isoleringsmattorna ovanför förarens och passagerarens fötter. (I alla fall där de brukar ha fötterna) .

7.      Ta loss krockudden, den sitter fast med två torx skruvar. Vrid ratten 90 grader till höger och vänster för att komma åt skruvarna. Var försiktig med kopplingen till radiokontrollen.

8.      Ta loss ratten.

9.      Ta loss kåporna runt rattaxeln.

10.  Haynes rekommenderar att ta bort klädsel på dörrstolparna, det borde inte spela någon roll men är lätt gjort.

11.  Ta loss panelen vid förarens fötter, fyra av skruvarna kommer man åt genom att öppna säkringsboxen.

12.  Lossa de tre kontaktstyckena vid rattaxeln.

13.  Peta bort gallren vid luftintagen i mitten av instrumentpanelen och skruva loss de två små skruvarna, ta bort hela delen , ta det försiktigt med kablarna till klocka osv .

14.  Ta bort panelen med knappar för varningsblinker osv, sitter med tre skruvar. Notera hur kablarna sitter kopplade .

15.  Lossa de två nedre skruvarna (bild nedan) och den övre skruven för att kunna dra loss själva instrumenten . Peta med en liten mejsel i den lilla fördjupningen upptill för att få loss hela panelen. Den ska alltså lossas upptill först. Ta det lite nätt och lossa kontaktstyckena försiktigt. Det är pilligt men inte så svårt, kontaktstyckena har en låsning som man skjuter inåt för att lossa.

16.  Lossa skruvarna till klimatreglaget, man kan låta reglaget sitta kvar i sina vajrar men då kan det vara klokt att slå in det i bubbelplast.

17.  Ta bort handskfacket, mattan i botten på facket går att pilla upp och i hörnen kan man sen komma åt de två skruvarna. Peta ur belysningen och lyft ut handskfacket. OBS, om du har en krockkudde på passagerarsidan så måste antagligen den tas bort först.

18.  Ta bort rattaxel, koppla isär elkontakterna, lossa muttern på kardankopplingen och de fyra muttrarna under instrumentpanelen.

19.  Ta bort torkararmar ,en liten avdragare kan vara bra eftersom de kan sitta ordentligt. Ett tips är att sätta en bit eltejp på vindrutan längs torkarbladet så blir det lättare att passa in armen vid montering.

20.  Med en vass kniv eller med hjälp av den lokala glasmästarn, skär försiktigt igenom limmet som fäster skydden över torkarmotor och länkage på vindrutan.

21.  Ta bort torkarmotor och länkarm.

22.  Det sitter ett antal plastlock i plåten, under tre av dem finns muttrar som håller fast instrumentpanelen mot torpedväggen, skruva loss allihop

23.  Under slangarna till värmepaketet i motorrummet finns en mutter som håller fast ena halvan av värmeaggregatet, lossa den. Se bild nedan Instrumentpanelen sitter med en skruv i varje sida, alltså mot skärmarna, till höger på passagerarsidan och till vänster på förarsidan. Och med fyra skruvar under platsen för askfatet. Lossa alltihop. På min bil satt en av skruvarna gömd i ett litet paket av skumgummitejp.

24.  Om du nu fått loss alla skruvar och muttrar så kan man försiktigt dra hela panelen uppåt bakåt. Nästan hopplöst att göra själv så en medhjälpare är nog av nöden.

25.  Det sitter en givare av något slag i värmeaggregatet. Det kan vara klokt att lossa kabeln, så att inte givare eller kabel skadas. Se bild nedan

26.  Ovanpå kabelhärvan tvärs över kupen sitter en dosa med tre kablar kopplade. Dosan går att knäppa loss för att göra det lättare att komma åt den övre skruven som håller ihop de bägge delarna av värmepaketet. Lossa skruvarna som håller fast kabelhärvan mot torpedväggen, de syns tydligt på bilden nedan.

27.  Två skruvar, en uppe under den tjocka härvan med kablar och en nertill strax ovanför passagerarens vänstra fot håller ihop de två delarna av värme/kyla-paketet. Nedan visas den övre skruven.

28.  Det sitter en båge av metallrör från förarens vänstra fot upp och ner till mittkonsolens fäste med två muttrar i rattaxelns fäste, ta bort den.

29.  Lossa slangen från motorrummet till värmeaggregatet. Enligt Haynes kan det sitta en metallbricka på fästet som man ska ta bort. Jag såg inte till någon men i så fall ta bort den och tryck den lilla låsfläppen åt höger (när du står framför motorn) och ta loss slangen. Ta det försiktigt, den kan sitta som s-n och är dyr att köpa ny. Det kanske funkar att lossa slangarna i andra ändarna och låta dem följa med in i kupen om det skulle vara svårt att ta loss.

30.  Nu är det bara (ja inte så enkelt kanske men det går) att dela värme/kyla-paketet och dra den vänstra halvan utåt/bakåt för att få plats att öppna och lyfta ut värmeväxlaren. Plastpiggar osv är säkert sköra så ta det nätt.

31.  Fira på lämpligt sätt innan du monterar ihop allting igen. En medhjälpare är mycket praktiskt när du ska lyfta in panelen igen.